Skip to content

Strona główna

UWAGA! TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

ZADZWOŃ POD NR TEL. 12 269 72 00

Projekt „Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej”

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne realizuje projekt skierowany do młodych osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby niepełnosprawne (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności) do 29 roku życia, niepracujące i nieaktywne zawodowo, nie uczące się,  zamieszkałe na terenie województwa Małopolskiego.

W projekcie oferujemy m.in.:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • szkolenia zawodowe: recepcjonista, pracownik gastronomii, pokojowa, pracownik gospodarczy
  • bony szkoleniowe na inne typy szkoleń wg. predyspozycji uczestnika
  • bony stażowe
  • płatne staże zawodowe (stypendium stażowe)
  • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

Zapraszamy osoby od 15 do 29 r.ż. do udziału w projekcie

Wartość projektu:  571 981,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 525 593,71 PLN