Skip to content

Dokumenty projektu

 

Dokumenty rekrutacyjne dla Uczestników projektu:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikujących
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia
  5. Zasady zwrotu kosztów dojazdu
  6. Oświadczenie Uczestnika Projektu Inicjatywy na rzecz zatrudneinia ludzi młodych
  7. Regulamin projektu "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej"

Plakat projektu do pobrania tutaj