Skip to content

Projekt „Doradztwo – Szkolenia – Praca”


Nabór do projektu pt. Doradztwo – Szkolenia - Praca

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnościami po 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 31.12.2019

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe indywidualne (Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika) i grupowe
  • wsparcie psychologiczne
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe 3 miesięczne – stypendium stażowe 1017,40 zł/mies.
  • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
  • poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną (dla osób które opiekują się takimi osobami: dzieci, osoby starsze)
  • zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Krakowa)
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515 555 146

Biuro projektu: Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków (Pensjonat U Pana Cogito), tel. 12 269 72 00, email: stowarzyszenie@rodziny.info

Filia biura w powiecie limanowskim: Słopnice 820, 34-615 Słopnice (Kraina Radości)