Skip to content

Harmonogram

Warsztaty aktywności - zajęcia grupowe z psychologiem dla I grupy uczestników projektu odbędą się w dniach 16-17.08.2016 w godz. 10-16 przy ul. Bałuckiego 6.

 

Rekrutacja osób do udziału w projekcie prowadzona jest na bieżąco pod nr 12/2697200.

Indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego planowane jest z wyprzedzeniem tygodniowym i na bieżąco korygowane w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Miejsce ul. Bałuckiego 6 w Krakowie.

psycholog - 14.06.2016 od godz. 12.00 do 14.00; 28.6.2016 od godz. 9.00 do 14.00; 29.06.2016 od 9.00 do 16.00, 30.06.2016 od 14.00

doradca zawodowy - 14.06.2016 od godz. 15.00 do 17.00, 21.06.2016 od godz. 15.15 do 16.45; 22.06.2016 od godz. 15.15 do 18.15; 28.06.2016 od godz. 15.00 do 18.00, 29.06.2016 od 14.00