Skip to content

status osoby niepełnosprawnej w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi

W projekcie może wziąć udział osoba z zaburzeniami psychicznymi nawet wówczas, gdy nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności.  Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest wówczas dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza psychiatrę.