Skip to content

Wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu będzie realizowane:

  1. Środa 29.062016 w godzinach 9:00-16:00.
  2. Piątek 01.07.2016 w godzinach 9:00 - 16:00.

Konsultacje z doradcą zawodowym odbywają się w środę 29.06.2016 i czwarek 30.06.2016 o godzinie 15:00 - 16:00.

 

W dniu 14.06.2016 - wtorek:

  1. Wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu odbywa się w godzinach 12:00-15:00.
  2. Konsultacje z doradcą zawodowym odbywają się  o godzinie 15:00 - 16:00.

 

W związku z realizacją projektu np. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej” w okresie 1.04.2016 – 28.02.2018, zapraszamy do składania ofert na realizację WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO - INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO.

Zapytanie ofertowe - wsparcie psychologiczne

W projekcie może wziąć udział osoba z zaburzeniami psychicznymi nawet wówczas, gdy nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności.  Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest wówczas dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza psychiatrę.